Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Fremsatt av: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "I "Miljøvernpolitisk redegjørelse" vert det sagt at ein tek sikte på å avgi ei erklæring på Bergenskonferansen om stabilisering av CO2-utsleppa på i989-nivå innan år 2000, slik stortingsfleirtalet vedtok forrige periode.

Kva konkrete tiltak vil verta sett i verk for å nå denne målsettjinga i Noreg?" (Tatt opp av Karl Eirik Schjøtt Pedersen)


Les hele debatten