Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Fremsatt av: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Regjeringa Harlem Brundtland sette ned eit utval til å vurdera tiltak og virkemidlar for reduksjon av avfallsmengda og etablering av retur- og gjenvinningssystem. I Danmark er kommunane gjennom lov pålagt å innføra kjeldesortering av husholdsavfall.

Vil miljøvernministeren vurdera liknande lovforslag i Noreg?" (Tatt opp av Karl Eirik Schjøtt Pedersen)


Les hele debatten