Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til fiskeriministeren

Datert: 21.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "I et oppslag i Lofotposten 19. mars 1990 vises det til at det i forbindelse med trålfiske etter blåkveite blir tatt store mengder av denne fisken som er så små at den må betegnes som yngel.

Hva vil statsråden foreta seg for å få stoppet dette yngeldraget?"


Les hele debatten