Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 28.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Fiskarane og andre sjøfarande på Sørlandskysten er redde for rednings- beredskapen til sjøs i dette området. Dei grunngjev dette i brev til Fiskeridepartementet 21. februar 1990.

Kva vil departementet foreta seg i denne saka, eventuelt i samarbeid med Redningsselskapet NSSR?"


Les hele debatten