Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Fra flere hold har det fremkommet påstander om ulike former for mis- bruk av arbeidsmarkedstiltak/-midler.

Hva vil arbeids- og administrasjonsministeren gjøre for å forhindre at arbeidsmarkedsmidler blir misbrukt?"


Les hele debatten