Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): I avisa Vårt Land 29. mars 1990 vert det opplyst at dei funksjonshemma sine organisasjoner ikkje får plass i det nyoppretta kontaktutvalet for sysselsetjing. I tider med stor arbeidsløyse er det dei funksjonshemma som fyrst blir skuve ut av arbeidslivet.

Kva er grunnen til at dei funksjonshemma ikkje vert representerte i utvalet?"


Les hele debatten