Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Departementet har sett ned eit utval som skal sjå på tilhøva i heis- bransjen. Det er overraskande at arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida i bransjen ikkje er med i utvalet.

Vil statsråden ta initiativ til å endre dette?"


Les hele debatten