Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til sosialministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "Framlegget til ny landsplan for Vinmonopolet legg opp til ei auke i polutsala frå 106 til 110.

Meiner statsråden at dette er i tråd med Regjeringa si erklæring om å arbeide for å nå Verdens Helseorganisasjon sitt mål om reduksjon av alkohol- forbruket innan år 2000?"


Les hele debatten