Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av finansminister Arne Skauge

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Høyre står bak utgivelsen av "Innsikt - politisk newsletter for næringslivet". Det utkommer hver 14. dag og koster kr 2 000,- pr. år - momsfritt. Nyhetsbrevet er på 5-6 maskinskrevene sider.

Hvordan vurderer finansministeren dette - i forhold til våre skatte- regler og bedrifters økonomiske støtte til politiske partier?"


Les hele debatten