Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge NRK-Ukeslutt i uke 15 ble det opplyst at Mongstad-raffineriet må bygges om for flere hundre millioner kroner for å imøtekomme nye miljø- krav i EF-landene, Norden og USA.

Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at det er snakk om nye investe- ringer på Mongstad i milliardklassen som det ble hevdet i NRK-Ukeslutt?"


Les hele debatten