Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 05.04.1990
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 25.04.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Stabburet a/s har tillatelse til å importere kjøtt fra utlandet, foredle dette og selge det utenfor landets grenser til internasjonalt konkurransedyktige priser. Landbruksdepartementet arbeider med regler som i praksis betyr stopp i virksomheten.

Hva vil landbruksministeren foreta seg for at bedriften kan få fortsette sin lønnsomme virksomhet?"


Les hele debatten