Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til samferdselsministeren

Datert: 04.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Samferdsledepartementet har enno ikkje følgt opp Stortingets vedtak om å ta opp fylkesvegen Lavik - Leirvik som riksveg.

Kva er årsaka til at dette enno ikkje har skjedd, og vil statsråden no syte for at vedtaket vert gjennomført?"


Les hele debatten