Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 06.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Bruk av piratdeler innen bilbransjen er økende. Endel av de uorginale bildelene er av så slett kvalitet at de går på trafikksikkerheten løs.

Hva kan statsråden foreta seg for å rette på forholdene?"


Les hele debatten