Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Hordaland vegkontor har utarbeidet en plan for utbedringstiltak på E68 fra Kvanndal til Øystese. Planen som har en kostnadsramme på ca 20 mill. kroner, vil gi en akseptabel standard på denne vegstrekningen og sikre flyt i trafikken, i motsetning til dagens skandaløse trafikkforhold.

Vil statsråden sørge for at denne planen kan realiseres?"


Les hele debatten