Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Skagerrak videregående skole i Vestfold har fått godkjent 85 % stats- tilskudd etter privatskoleloven til tross for avslag 12. juni 1989. Begrun- nelsen er behovet for flere elevplasser i almenne fag. Skolen skal være åpen fra 8 til 19 med pedagogisk personell og fritidsaktiviteter skal være inklu- dert.

Hva vil ligge av utgifter i godkjent statstilskudd, og hvor mange flere elevplasser vil dette gi Vestfold?"


Les hele debatten