Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Forsøket "Vurdering og veiledning" som har vore drive i Grunnskule- rådet sin regi vert avslutta til sumaren.

Er statsråden samd i at dette forsøket vert avslutta, eller vil han ta eit initiativ til at dette arbeidet kan halda fram?"


Les hele debatten