Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1989-90 ber en samlet kirke- og undervisningskomite Regjeringen vurdere å starte med siviløkonomutdanning ved Høgskolesenteret i Rogaland. I stortingsdebatten ble også Trondheim og Kristiansand nevnt som aktuelle steder for en slik utdanning.

Vil utdannings- og forskningsministeren gi klarsignal til å starte opp siviløkonomiutdanning disse steder?"


Les hele debatten