Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 25.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I konvensjonen om barns rettigheter vedtatt av FN 20. november 1989 heter det at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte.

Mener justisministeren at det norske lovverket er i pakt med barnekonvensjonen, når det stilles krav om forsørgelse for at personer som har fått opphold på humanitært grunnlag skal få rett til familie- gjenforening?"


Les hele debatten