Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Datert: 04.04.1990
Fremsatt av: Ranveig Frøiland (A)
Besvart: 25.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Ashrafunnesha Haque har søkt om opphold for seg og sine barn etter å ha vært i Norge i ti år, knyttet til ektefellens oppholdstillatelse. Hun har i tillegg hatt deltidsarbeidstillatelse.

Vil justisministeren omgjøre vedtaket om å sende henne tilbake til Bangladesh etter alle disse årene, slik at hun gis mulighet til en selv- stendig tilværelse for seg og sine barn i Norge?" (tatt opp av Ranveig Frøiland)


Les hele debatten