Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Datert: 06.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Vil justisministeren innføre tvungne urinprøver daglig ved noen av de norske fengsler for å holde narkotiske stoffer ute av anstaltene, slik som det med gode resultater er innført ved Østenåker-anstalten i Sverige?"


Les hele debatten