Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "På bakgrunn av Lysestøl-saka går nåværende leder for kontrollutvalget for overvåkingstjenesten inn for å vurdere endringer i regelverket for over- våkingspolitiet. Jeg viser til intervju i Arbeiderbladet 19. april 1990.

Hvilke initiativ vil justisministeren ta for å fremme regler som bedre ivaretar individets rettssikkerhet i saker som gjelder overvåkingspolitiets virksomhet?"


Les hele debatten