Spørretimespørsmål fra Knut Hanselmann (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Knut Hanselmann (FrP)

Spørsmål

Knut Hanselmann (FrP): "Vil departementet pålegge eieren av tyske vrak langs kysten å ta omkostningene med den bebudete kartlegging og opprydding av disse vrakene, som man frykter kan forårsake forurensning blant annet ved oljelekkasjer?"


Les hele debatten