Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge en reportasje i Vårt Land 19. april 1990, hevder hovedfag- studenter fra Institutt for hagebruk på Ås at store deler av trærne i Oslo er døende på grunn av skader av eksos, støv m.m. fra den store biltrafikken. Tilsvarende problem er tidligere beskrevet fra Tromsø.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til en undersøkelse av helsetil- standen til trærne i flere av våre største byer?"


Les hele debatten