Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 03.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Dei seinare åra har det vore lite brugdefiske, delvis på grunn av prisane. Brugdebestanden er veksande, og levra av eit enkelt dyr kan vere på 2000 kg. Det er såleis ein verdfull ressurs.

Kan dette fisket gjerast lønsamt for dei båtane som har eller vil skaffe seg utstyr for fangsting av brugde?"


Les hele debatten