Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til kommunalministeren

Datert: 27.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "En kommune har fått avslag fra departementet på å nytte statsauto- risert revisor fremfor å ansette kommunerevisor.

Vil departementet med bakgrunn i ønsket om bedre kommunaløkonomisk styring og kontroll, endre sitt syn?"


Les hele debatten