Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "På bakgrunn av merknader fra sosialkomiteen (blant annet i Innst. S. nr. 120 for 1988-89), ble det i august 1989 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere våre rekonvalesenthjem og kurbad i forhold til fremtidig behandling og rehabiliteringsarbeid. Jeg er kjent med at utvalget har avsluttet sitt arbeid.

Når vil departementet ferdigbehandle denne saken?"


Les hele debatten