Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til næringsministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Regjeringspartiet Høgre vil selje unna aksjar i Norsk Hydro, slik at staten ikkje lenger har aksjefleirtalet i selskapet.

Er dette eit uttrykk for mistillit til leiinga i Norsk Hydro av i dag, eller er det uttrykk for at Regjeringa ikkje lenger ynskjer å ha eigar- interesser eller styringsrett (Hydro-modellen) i industri av stor nasjonal betydning?"


Les hele debatten