Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Kirke- og undervisningskomiteen ba i fjor departementet komme med en samlet teater-politisk vurdering til Stortinget. Etter den tid har flere teatre opplevd usikkerhet knyttet til drift, økonomi, stabil ledelse m.m.

Når vil departementet følge opp kirke- og undervisningskomiteens ønske om en samlet teater-politisk vurdering, og hvordan vil departementet i mellomtiden sikre interessene til Riksteatret, Sameteatret og teaterbåten "Innvik"?"


Les hele debatten