Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "1990 er det internasjonale alfabetiseringsåret. I Norge har flykt- ninger og innvandrere som er analfabeter ikke rett til mer norskundervisning enn fremmedspråklige som kan lese det latinske alfabet.

Vil utdannings- og forskningsministeren ta ansvar for at analfabeter får en nivårelatert alfabetisering i tillegg til de timer i norsk og sam- funnsfag de som fremmedspråklige har rett til?"


Les hele debatten