Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 25.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Stortinget har vedteke at det skal opprettast eit fengsel for innsette med alvorlege personlegdoms-avvik. Det vart sett ned ei arbeids- gruppe for å førebu etableringa. I mandatet til denne gruppa heiter det at ein skal "særskilt utrede muligheten for å legge institusjonen utenfor Oslo- området."

Står denne målsetjinga ved lag?"


Les hele debatten