Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til justisministeren

Datert: 25.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Viktige politiressurser brukes i dag til transport av fanger. Etter hva jeg kjenner til, har en i Sverige et annet system, hvor spesielle tjenestemenn forestår transporten. Det finnes også flere som koordinerer transporten for bedre ressursutnyttelse.

Vil statsråden vurdere å innføre et lignende system her i landet?"


Les hele debatten