Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Politiet i Stavanger har no fått løyve til å kunne hente sponsor- inntekter frå næringslivet.

Kva slags vurderingar ligg til grunn for at departementet går inn for privatisering av politiet?"


Les hele debatten