Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til miljøvernministeren

Datert: 20.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "I Hol i Hallingdal vil nokre bygdefolk starte eit pukkverk, som det er stor trong for. Statens forurensningstilsyn og departementet har nekta konsesjon.

Er det meininga at § 11 i forurensingslova skal kunne nyttast til å hindre samfunnsgagnleg næringsverksemd, når miljøulempene - som i dette høvet - er særs små?"


Les hele debatten