Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 27.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Den nye plan- og bygningsloven har fungert siden 1. juli 1986. Loven la opp til at kommunene skulle ferdigbehandle første arealdel i løpet av 3 år. Sandefjord kommune sendte sin kommuneplan til Miljøverndepartementet 12. januar 1988, og planen er ennå ikke ferdigbehandlet av departementet.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å fremskynde behandlingen av de kommunale planer som ligger i departementet?"


Les hele debatten