Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "I brev av 28. februar, 7. og 16. mars 1990 har undertegnede stilt spørsmål til henholdsvis utenriksministeren, arbeids- og administrasjons- ministeren og samferdselsministeren. Brevene er pr. i dag ennå ikke besvart, to måneder etter at brevene er sendt.

Hvilke rutiner og frister har Regjeringen å forholde seg til når det gjelder å besvare brev, og hva vil statsministeren gjøre for å innskjerpe rutinene?"


Les hele debatten