Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til bistandsministeren

Datert: 03.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av bistandsminister Tom Eric Vraalsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Det har den siste tiden kommet opplysninger som tyder på at tungtvann produsert i Norge har havnet i India. Dette tungtvannet kan være brukt til produksjon av atomvåpen.

Vil Regjeringen vurdere om Indias status som hovedsamarbeidsland skal opphøre på bakgrunn av de avsløringene som er gjort?"


Les hele debatten