Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til sosialministeren

Datert: 02.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "På hvilken måte blir kommunene informert om kriteriene for tildeling av midler fra "eldrepakken", og hvilke tidsrammer er blitt lagt for informa- sjon, planlegging, søknad og tildeling av midler?"


Les hele debatten