Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 03.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av finansminister Arne Skauge

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Debatten i Storting og Odelsting 3. mai 1990 viste at det er stor vilje til en samlet vurdering av de frivillige foreningers vilkår. Fra "Skattevurderingsgruppen for idrett" foreligger det 2 delinnstillinger av 23. april 1979 og 30. juni 1982, samt NOU 1988:17 (Korvald-utvalget) om "Frivillige organisasjoner".

Vil disse omfattende utredningsarbeidene snart bli fulgt opp med konkrete forslag?"


Les hele debatten