Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 03.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Scan-plant på Kongsvinger har utviklet den første transgene potet- plante. Denne planten skal nå settes ut i naturen uten at vi kjenner de miljømessige konsekvensene. Foreløpig eksisterer det ingen hjemmel i vårt lovverk for utplanting av transgene planter i naturen.

Vil statsråden ta initiativ til at utplantingen stoppes inntil genteknologiutvalgets innstilling har vært behandlet?"


Les hele debatten