Spørretimespørsmål fra William Engseth (A) til landbruksministeren

Datert: 27.04.1990
Besvart: 09.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

William Engseth (A)

Spørsmål

William Engseth (A): "Strukturplanen til Meieriet Nord, som blant annet innebærer nedleg- gelse av meieriet på Bakkehaug i Målselv, har skapt negative reaksjoner i området.

Vil statsråden ta initiativ overfor Meieriet Nord som kan gi mulighet for at planen blir vurdert på nytt?"


Les hele debatten