Spørretimespørsmål fra Magnar Sætre (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 25.04.1990
Besvart: 09.05.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Magnar Sætre (A)

Spørsmål

Magnar Sætre (A): "I oversikt over saker Regjeringen vil oversende Stortinget i vår- sesjonen datert 2. februar 1990, bebuder statsråden en stortingsmelding om pressestøtten. I den nye oversikten datert 20. april 1990, er denne mel- dingen ikke tatt med.

Betyr dette at statsråden ikke vil legge fram for Stortinget en melding om denne saken?"


Les hele debatten