Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ifølge oppslag i VG lørdag 28. april 1990 gjennomføres ordninga med 2 fanger pr. celle ved Oslo Kretsfengsel uten at de innsatte har adgang til skole eller arbeid. Dette er i strid med de forutsetningene Justisdeparte- mentet i januar 1990 la for dublering.

Hva vil justisministeren gjøre for å få slutt på at fanger skal sperres inne to i lag på et lite rom med wc og dårlig ventilasjon, i opptil 22 timer i døgnet?"


Les hele debatten