Kgl. prp. ang. bev. til forskjellige rigstelefon- og telegrafanlæg,

Tema: Telegraf- og telefonvæsen. (Storting 1897)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

  •   indst. 6 d. S. III B m. tillæg  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. bev. til forskjellige rigstelefon- og telegrafanlæg,   2 d. nr. 76, ,   indst. 6 d. S. III B m. tillæg  [1]  [2], , , ,   1521-70  1576-1635  1664-80  2249,   114  95 [Ang.: alm. debat om stats- og privattelefon, de foreslaaede ekstraord. bevilgninger, plan for udviklingen af landets telefonnet m. v, ,   1521-70  1576-99, jfr. anmodninger om plan for telefonnettets udvikling og forandr. i lovgivningen om telegraf- og telefonvæsenet,   S.tid. 1676—79 — nye anlæg (ordinært): fuldførelse af telegraflinjen Gibostad—Bjarkø m. sidelinje til Holmenvær — do. Selsøvik—Støtt - ny linje Bodø—Kjerringø—Grøtø — sløifelinje mellem Vardø og Smelroren — forlængelse af linjen i Ofoten fra Øifjorden til Fagernes — forts. af anlægget Haugesund—Skaanevik—Helvik m. bilinje — nye telefonlinjer: Sogndalsfjæren—Lyster,   S.tid. 1601 — Ingø— Finnes — Gravningssundet—Herføl — sløifelinje til Veavaag paa telegraflinjen til Utsire — ekstraordinært [kr. 1 223 300,oo]: indløsning af telefonlinjen Stavanger—Sandnes,   S.tid. 1603—05 — do. af linjerne mellem Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrund, mellem Kr.ania, Holmestrand og Horten samt mellem Værdalsøren og Stenkjær — indkjøb af Trondhjems telefonanlægs linjer,   S.tid. 1605—13 (jfr. protest,   9 d. 81) — do. af vestenfjeldske og Vikørs telefonkompaniers linjer,   S.tid. 1613—21 — fortsættelse af ældre anlæg (ang. anlægget Kr.ania—Bergen gj. Telemarken,   S.tid. 1621—28) — nye telefonanlæg: Kr.sund—Molde samt Aalesund,   S.tid. 1628—30 — Aalesund—Bergen (Søholt— Hellesylt), Aalesund—Søndre Søndmør og Aalesund-øerne i Nordre Søndmør, Moldøen—Nordfjordeidet og Moldøen—Selje, Haugesund—Valevaag og Haugesund — Skudenes—Stavanger, anlæg gjennem Sætersdalen, Levanger—Ytterøen—Leksviken, Grong og Lierne, Sannessjøen—Dønna—Herø, Bodø—Fineidet—Rognan, Svolvær—Balstad, Tønset—Kvikne—Opdal,   S.tid. 1630—32, Horten—Moss og Fr.stad — ikke-bev. til kjøb af stolper til linjen Kr.ania—Sarpsborg,   S.tid. 1632—35 — bev. til tegrafanlæg Hammerfest — Lyngenfjord og Hammerfes —Sørøen   (jfr. 5 d. nr. 103 samt telegraf. forestill.,   69  73 — ang. bemyndigelse til oprettelse af telefonstationer m. v.,   S.tid. 1664—72 — andragender m. v. ang.: 1. telefonanlæg Hafslo—Veitestranden   (5 d. nr. 103) — 2. do. Sogndal—Skjolden — 3. do. i Jostedalen,   S.tid. 1672 — 4. do. Moldøen—Kalvaag,   S.tid. 1673 — 5. telegrafanlæg Havøsund—Hjelmsø   (5 d nr. 103),   S.tid. 1674 — 6. linjevalget for telefonanlæg i Søndmør — 7. stationsholdet paa Orkedalsøren — 8. Søndmørsanlæggets forlængelse til Standal — 9. tilskud til telefonstationen paa Dale i Bruvik,   S.tid. 1675, samtlige oversendt regj. — 10. forestill. fra landstelefonforeningen ang. betryggende vilkaar for det priv. telefonvæsens udvikling,   5 d. nr. 103 tillæg, indst. side 15 — 11. do. fra Bratsbergs amtsting og fra Skiens og Porsgrunds telefonforeninger vedr. telefonanlægget i Telemarken, indst. side 13.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: