Indst. ang. forslag (nr. 6,6, 1905/06) fra J. Castberg og J. Hougen til ophævelse av gr.lovens § 33 (om forestillinger og ekspeditioners avfattelse i det norske sprog),

Tema: Grundloven. (Storting 1908)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. forslag (nr. 6,6, 1905/06) fra J. Castberg og J. Hougen til ophævelse av gr.lovens § 33 (om forestillinger og ekspeditioners avfattelse i det norske sprog),   6 d. a 296,   beh. S.tid. (7 d.) 3427,   9 d. 84 [Forslaget bifaldt — sanktion ikke meddelt før Stortingets avslutning, men bestemmelsen besluttet kundgjort ved kgl. resol. av 24de okt. 1908 og datert 12. aug./24. okt. 1908.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: