Om bev. for 1913—14 til utførelse av forskjellige rikstelefon- og rikstelegrafanlegg,

Tema: Telegraf- og telefonvesen. (Storting 1913)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

Om bev. for 1913—14 til utførelse av forskjellige rikstelefon- og rikstelegrafanlegg,   hovedp. IX B kap. 2 tit. 14—41 [Alm. debatt om budgettets økning, om en rekke anlegg på Vestlandet og i Tromsø stift samt om telefonforholdene i Kr.ania,   2024—45 — bev. til: fullf. og forts. av eldre anlegg og til nye anlegg (se oversikter i innst. side 9 ff. — ang.: anlegget Ålesund—Misund m. m.,   2045—46; linje til Hellevik i Dalsfjord,     2048) — bilinjer og rikstelefonstasjoner; premie til riksforsikring; innløsn. av priv. anlegg; kjøp m. v. av stasjonsbygninger: Vadsø (tomt), Stokmarknes, Bodø (forts.), Tr.hjem, Bergen, Farsund, Stabekk og Sandviken, funksjonærbygn. på Tjømø — andragender m. v.,   S.tid.   2050—52 (nr. 1 — 16 sendt regj.) fra: 1. opsittere på Ålfjordens østside om linje til Vikevik — 2. en komite om linjen Erisfjord - Eikesdalen — 3. amtmannen i S. Tr.hjems amt om anlegg i Bjørnør — 4. Helgelands handelsf. om anlegget Nesna—Hennes—Tomøen — 5. amtmannen i S. Bergenhus amt om anlegg gjennem Fjell, Ytre Herlø og Hjelme herreder — 6. opsittere på øen Rott — 7. Andenes handelsstand om forbedrede telegraf- og telefonforhold — 8. opsittere m. fl. på Løksund om anlegg fra Skjervøy til Arnøen — 9. opsittere i Lilleø og Gaukværø om telefon til Lilleø — 10 og 11. opsittere m. fl. i Fleinvær og i Helligvær,   2050 — 12. repr. Svendsbøe om anlegg i Fjell herred — 13. repr. Hovi om anlegget Moen—Bygdin,   2050 — 14. ordfører R. Hansen om linje til Sjursnes og til Svensby — 15. repr. Valentinsen om linje til Vikevik — 16. om linje fra Finkongkjeilen til Omgang,   1486 — 17. Vatne formannskap om linje til Skåravik og Ertresvåg,   2046 — 18. om anlegg til fiskeværet Myken,   2047 - 19. ordføreren i Vevring om forts. av anlegget Florø-Gjerde,   2048 — 20. repr. Næss og 21. menn og kvinner i Jostedalen om anlegget Gaupne—Jostedalen,   2048 — 22. innvånere på Sør-Hitteren vedr. anlegget Vikstrøm — Kvenvær — Murvold,   2049 — 23. om anlegg i Hillesøy,   2036.]— ekstraord. budgett VI — om ytterligere bev. til rikstelefonanlegg,   st. prp. nr. 106   — innst. S. III B,   2024-52  2176 [Sum 2 125 100 kr.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: