Forslag (nr. 1) kgl. prp.

Tema: Grunnloven. (Storting 1954)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Forslag (nr. 1) kgl. prp.   (st. prp. nr. 202 for 1952) om forandringer i grls. §§ 52 og 53 om tap av stemmerett,   innst. S. nr. 194,   S.tid. 2393. [Innst. alternativ C bifaltes med 125 st. (enstemmig),   grls.best. av 26. okt. 1954,lovheftet side 92.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: