Om gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1952—60,

Tema: Distriktsutbygging. (Storting 1960/1961)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1952—60,   st. meld. nr. 75,   innst. S. nr. 173,   S.tid. 3010—40.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: