Om ny veglov,

Tema: Vegstellet. (Storting 1962/1963)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ny veglov,   ot. prp. 53 for 1961—62,   innst. O. XIV,   O.tid. 336—419.   Besl. O. 123,   L.tid. 55—86.   Besl. L. 135,   O.tid. 547—64.   Ot. besl. 2. gang: besl. O. 168,   L.tid. 121—31.   Lagt. besl. 2. gang: besl. L. 186,   O.tid. 686. Sendt Stortinget. Ot.besl. slik som den siste gang har vært forelagt Lagtinget   [innst.] O. 187,   S.tid. 4065—80. Stortingets vedtak,   L.tid. 174.   Lov av 21. juni 1963, lovheftet side 97. [Vedlegg til prp.: Innst. fra veglovkomitéen av 1951.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: