Om lov om endringer i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover (bl.a. etablering av løsøreregisteret, registrering av heftelser i motorkjøretøyer og etablering av regnskapsregisteret).

Tema: Rettsvesen. (Storting 1979/1980)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover (bl.a. etablering av løsøreregisteret, registrering av heftelser i motorkjøretøyer og etablering av regnskapsregisteret).