1. Lov om ferie. (Vedlegg: 1. Parallelloppstilling av gjeldende lov og lovutkastet. 2. Sanksjonene ved overtredelse av ferieloven. Særskilt vedlegg: NOU 1982: 12 Lov om ferie. Leder Grethe Johansen.)

Tema: FERIE (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Lov om ferie. (Vedlegg: 1. Parallelloppstilling av gjeldende lov og lovutkastet. 2. Sanksjonene ved overtredelse av ferieloven. Særskilt vedlegg: NOU 1982: 12 Lov om ferie. Leder Grethe Johansen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: